Pathshala – Library – Office

Pathshala - Library - Office Signup

Saturday Oct 5 and Sunday Oct 6, 2019

JSMW Shila Establishment Plan

PLEASE NOTE:

  • We request the payment within 5 days of signup. Unfortunately, due to high demand, we cannot hold the signup much longer. We appreciate your support and understanding.

Following Labhs will be available via Gheeboli on or before Saturday, October 5th, 2019

Completed Gheeboli Name
Pathshala – Classroom – 1 Shila (Center of room) – 8 Individuals ($7,000.00) Raju & Monica Shah
Pathshala – Classroom – 2 Shila (Center of room) – 8 Individuals ($6,000.00) Hemen & Bela Gandhi
Jatin & Ami Shah
Jayesh & Rupa Mehta
Library (Center of room) – 8 Individuals ($5,001.00) Tapan & Sonal Shah

Sign up below...

Labh Name
Labh Name
$301 Labh (Nakro per family)
Ashta Prakari Poojan on Shila for Pathshala - Classroom - 1 Shila (Center of room) - $301 Labh (Nakro per family)#1: Sign up »
#2: Sign up »
Ashta Prakari Poojan on Shila for Pathshala - Classroom - 2 Shila (Center of room) - $301 Labh (Nakro per family)#1: Sign up »
#2: Sign up »
Ashta Prakari Poojan on Shila for Library (Center of room) - $301 Labh (Nakro per family) #1: Aruna Arvindekar
#2: Sign up »
Library (NE Corner of room)
$301 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Library (NE Corner of room) #1: Late Bhanwarlal Tarachand Jain
#2: Sign up »
$2001 Labh (Nakro for 4 individuals) - Shilanyas - Library (NE Corner of room)#1: Sign up »
Library (SE Corner of room)
$301 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Library (SE Corner of room) #1: Sushama & Anand Jain
#2: Sign up »
$2001 Labh (Nakro for 4 individuals) - Shilanyas - Library (SE Corner of room)#1: Sign up »
Library (NW Corner of room)
$301 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Library (NW Corner of room) #1: Namita and Nilay Shah
#2: Sign up »
$2001 Labh (Nakro for 4 individuals) - Shilanyas - Library (NW Corner of room)#1: Sign up »
Library (SW Corner of room)
$301 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Library (SW Corner of room)#1: Sign up »
#2: Sign up »
$2001 Labh (Nakro for 4 individuals) - Shilanyas - Library (SW Corner of room)#1: Sign up »
Pathshala Classrooms - For Kids ONLY
$151 Labh (Nakro for individual Kids) - Shilanyas - Pathshala Classrooms - For Kids ONLY #1: Ayush Jain Sogani
#2: Arjav Jain Sogani
#3: Rishab Jain
#4: Sara Jain
#5: Vihaan Mehta
#6: Sanaya Mehta
#7: Viyaan Shah
#8: Hitesh & Ripal Shah
#9: Veer Jatin Shah
#10: Dharmi Shah
#11: Moksh Shah
#12: Maneet Mehta
#13: Kashvi Mehta
#14: Namie Patani
#15: Jahnavi JIGNESH Shah
#16: Jainam jIGNESH Shah
#17: Aarav Mitesh Sanghvi
#18: Ayaana Palrecha
#19: Ayush A Jain
#20: Rohit A Jain
#21: Manan Zaveri
#22: Kavya Zaveri
#23: Anay Gangwal
#24: Saanvi Jain
#25: Aagam Jain
#26: Sparsh Tatiya
#27: Aarya Jatin Jain
#28: Aayush Jatin Jain
#29: Aryan and Arnav Godha
#30: Jainam Raju Shah
#31: Devika Raju Shah
#32: Aria Maru
#33: Sohum Maru
#34: Yashvi Shah
#35: Harshvi Shah
#36: Diya Kunal Kot
#37: Aarush Kunal Kot
#38: Jayen Tolia
#39: Jiten Tolia
#40: Jay Doshi
#41: Aadi Doshi
#42: samyak jain
#43: KHUSHBU JAIN
#44: Niyati Shah
#45: Naman Shah
#46: Aarav Shah
#47: Aashi Shah
#48: Parth Mehta
#49: Vineet & Vanshika Shah
#50: Swara Shah
#51: Ketan Young
#52: Amol Ajmera
#53: Namya Shah
#54: Maahi Shah
#55: Neil Shah
#56: Soumya Jailwala
#57: Anusha Jailwala
#58: Tirth Shah
#59: Tia Shah
#60: Dhruvil Shah
#61: Hiral Jain
#62: Umang Jain
#63: Syna Lodaya
#64: Keya Shah
#65: Harsh/Yash shah
#66: Arnay Jain
#67: Anika Jain
#68: Aarjav Shah
#69: Vihaan Jain
#70: Kunal Shah
#71: Dhwani Jain
#72: Neil Jariwala
#73: Aarna Jariwala
#74: Jaina Gandhi
#75: Dhruvi Shah
#76: Arnik Kapadia
#77: Yashvi Gala
#78: Srishti Jain
#79: Siddharth Jain
#80: Nishtha Shah
#81: Jaini Nimesh Chheda
#82: Keya Nimesh Chheda
#83: Shlok Shah
#84: Rishabh Prabhu
#85: Arjav Prabhu
#86: Palak yogesh Sanghvi
#87: Pari Golecha
#88: Aarav Jain
#89: Sahaj Jain
#90: Rachit Shah
#91: Keeyan Desai
#92: Rihaan Desai
#93: Aria Parekh
#94: Rishi Parekh
#95: Anya Shah
#96: Yesha Shah
#97: Aadi Desai
#98: Aarav Desai
#99: Om and Ishan Shah
#100: Anika Shah